Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) απέρριψε τον ισχυρισμό μιας κυπριακής οργάνωσης παραγωγών που αμφισβήτησε την επικύρωση του εμπορικού σήματος των βουλγαρικών προϊόντων που ονομάζονται χαλούμι με το επιχείρημα ότι θα μπορούσαν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.

Η βουλγαρική εταιρεία MJ Dairies EOOD υπέβαλε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αίτηση καταχώρισης του εικονιστικού σημείου «BBQloumi» για τα πολλά προϊόντα με γεύση γαλακτοκομικών προϊόντων και τυριών, καθώς και για τις υπηρεσίες τροφοδοσίας της.

Η ένωση παραγωγών που κατέχει το συλλογικό σήμα «χαλούμι» της ΕΕ αντιτάχθηκε στην εγγραφή και άσκησε το EUIPO ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι το BBQloumi θα έμοιαζε με το λευκό χρυσό της Κύπρου, το τυρί χαλούμι.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, το EUIPO είχε δίκιο κατά την έγκριση της καταχώρισης ως «δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης για το σχετικό κοινό» μεταξύ του συλλογικού σήματος «χαλούμι», που προορίζεται για τα μέλη μιας κυπριακής ένωσης και το σήμα «BBQloumi» που χρησιμεύει για τον προσδιορισμό ολόκληρης της σειράς προϊόντων της βουλγαρικής εταιρείας.

Για το Δικαστήριο, είναι απίθανο οι καταναλωτές να εστιάσουν την προσοχή τους στο στοιχείο «-loumi» και, ακόμη και αν παρατηρήσουν την παρόμοια ορολογία, δεν θα δημιουργούσαν σχέση μεταξύ των δύο σημάτων.

Το σήμα «BBQloumi» καλύπτει επίσης εκχυλίσματα μη γαλακτοκομικού κρέατος και υπηρεσίες τροφοδοσίας της βουλγαρικής εταιρείας, με μόνο χαμηλό βαθμό ομοιότητας με το κυπριακό τυρί.