Ο ισπανικός Τύπος ανακοίνωσε στις αρχές Ιανουαρίου ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πληθυσμού και Επικράτειας έχει αποδεσμεύσει κεφάλαια ύψους 4,186 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο αγροβιομηχανικών μέτρων για χρηματοδότηση της ανάπτυξης 16 εταιρειών.

Η La Junta de Extremadura επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενοποιήσει τον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, βελτιώνοντας τις τελευταίες προσκλήσεις υποβολής προσφορών για αιτούντες επιχορήγηση, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερες εταιρείες και να δημιουργήσουν περισσότερη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Από αυτήν την άποψη, αξίζει να τονιστεί ότι σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την εταιρεία Monliz (κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά), που ειδικεύεται σε κονσερβοποιημένα προϊόντα και παρασκευάσματα λαχανικών, η οποία ήταν η πρώτη που ιδρύθηκε στην πλατφόρμα logistics Badajoz.

Άλλοι δικαιούχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν βιομηχανίες επεξεργασίας τομάτας, όπως η Pronat και η Alsat και πολλά εργοστάσια ζωοτροφών. Οι αντίστοιχες επενδύσεις περιλαμβάνουν τόσο τη βελτίωση όσο και την εγκατάσταση εξοπλισμού επεξεργασίας.

Όλες οι αιτούμενες επενδύσεις χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ως μέρος της συμβολής στην ανάπτυξη της μεταποίησης και της εμπορίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων.

Δ. Σκάλκος: Aγροδιατροφή και τουρισμός μεταξύ των κλάδων που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ, ενώ άλλοι τομείς που θα έχουν αυξημένες ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι logistics, ανακύκλωση, ΑΠΕ