Επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8.401.837,06€ εντάχθηκαν από την «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.» και τον «Οργανισμό Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε.» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

 Πρόκειται για 68 επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το υπομέτρο: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του ΠΠΑ 2014 – 2020. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 4.737.624,7€.

«Οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας και ιδιαίτερα όσοι τολμούν να επιχειρούν και να αναπτύσσονται σε αυτό το απόλυτα ασταθές οικονομικό περιβάλλον, που διαμόρφωσε η πανδημία, είναι και θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. »Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω της «Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.» και του «Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Α.Α.Ε.» ενέταξε τη χρηματοδότηση 68 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων. »Δεσμευόμαστε, ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε ορθά δομημένη επιχειρηματική προσπάθεια, με προφανή στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στη Στερεά Ελλάδα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.