Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να δημιουργήσει ένα κέντρο αλλαγής του κλίματος για να συγκεντρώσει τις εργασίες για θέματα σχετικά με το κλίμα. Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία της κλιματικής αλλαγής για την οικονομία και την πολιτική της ΕΚΤ, καθώς και την ανάγκη για μια πιο δομημένη προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού και του συντονισμού.

Η νέα μονάδα, η οποία θα αποτελείται από περίπου δέκα άτομα που εργάζονται με υπάρχουσες ομάδες σε όλη την τράπεζα, θα υποβάλει έκθεση στην Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία επιβλέπει το έργο της ΕΚΤ για την αλλαγή του κλίματος και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

«Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει όλους τους τομείς πολιτικής μας», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντε. “Το κέντρο αλλαγής του κλίματος παρέχει τη δομή που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τον επείγοντα χαρακτήρα και την αποφασιστικότητα που του αξίζει.”

Το κέντρο αλλαγής του κλίματος θα διαμορφώσει και θα καθοδηγήσει την ατζέντα της ΕΚΤ για το κλίμα εσωτερικά και εξωτερικά, βασιζόμενη στην τεχνογνωσία όλων των ομάδων που εργάζονται ήδη σε θέματα που σχετίζονται με το κλίμα Οι δραστηριότητές της θα οργανωθούν σε ροές εργασίας, που κυμαίνονται από τη νομισματική πολιτική έως τις λειτουργίες προληπτικής εποπτείας και θα υποστηρίζονται από προσωπικό που διαθέτει γνώση δεδομένων και κλιματικών αλλαγών. Το κέντρο αλλαγής του κλίματος θα ξεκινήσει το έργο του στις αρχές του 2021.

Η νέα δομή θα αναθεωρηθεί μετά από τρία χρόνια, καθώς ο στόχος είναι να ενσωματωθούν τελικά οι κλιματικές εκτιμήσεις στη ρουτίνα των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ.