Στο RASFF (σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές της EE) καταγράφηκαν, μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 15 Ιανουαρίου 2021, συνολικά 38 περιπτώσεις υπερβολικών φυτοφαρμάκων σε λαχανικά και φρούτα από την Τουρκία που εξήχθησαν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σε αυτήν την περίοδο, από τις 34 ειδοποιήσεις που καταγράφηκαν σε προϊόντα οπωροκηπευτικών που εξήγαγε η Τουρκία στην ΕΕ, 17 αφορούσαν μανταρίνια, 7 πορτοκάλια, σε τουρκικές πιπεριές 5 περιπτώσεις υπερβολικών φυτοφαρμάκων, 4 σταφύλια και 4 σε λεμόνια που η Τουρκία σκόπευε να διαθέσει στις κοινοτικές αγορές.

Ο λόγος της απόρριψης ήταν η παρουσία φυτοφαρμάκων που βρέθηκαν σε τουρκικά φρούτα και λαχανικά που εξήχθησαν σε χώρες της ΕΕ, κατάλοιπα Chlorpyrifos εντοπίσθηκαν σε 24 φορτία, το Prochloraz σε 16 και τα φυτοφάρμακα Imazalil, Buprofecin, Piridaben, Acrinatrin Bifentrhin και Fenvalerate.ου Prochloraz, Esfenvalerate ένα σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα φορτία.

Το RASFF έχει χαρακτηρίσει την παρουσία ορισμένων από αυτά τα φυτοφάρμακα σε 22 από τα φορτία που αναλύθηκαν ως σοβαρά γεγονότα.