Το ποσό των 9.404.238,33 ευρώ πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4.614 δικαιούχους την περίοδο από 14/01 έως 26/01. Οι πληρωμές αφορούν κυρίως την πρόωρη συνταξιοδότηση.

Αναλυτικά, οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, εδώ