Συνεργασία ξεκινούν το Φινλανδικό Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας Luke και η εταιρεία από την Κοζάνη 4G – Greek Gaias που δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής αποξηραμένων φρούτων, λαχανικών και εδωδίμων φυτών.

Το φινλανδικό ινστιτούτο δρα ως επιταχυντής της εμπορευματοποίησης των καινοτομιών μέσω αλληλεπιδράσεων με ξένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εστιάζοντας στις νέες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της φινλανδικής βιο-οικονομίας και στην προώθηση νέων βιολογικών προϊόντων και επιχειρήσεων.

H συνεργασία με τη 4G θα εστιάσει σε ένα καινοτόμο mini-project που θα αφορά την παραγωγή ενός νέου τροφίμου και την μεταφορά πληροφοριών σχετικά με αυτό.

Το προϊόν θα είναι υγιεινό, νόστιμο, χωρίς γλουτένη, γαλακτοκομικά και σόγια, και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες πολλών καταναλωτών αλλά και στις τρέχουσες διατροφικές τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το έργο επικεντρώνεται στη μεταφορά γνώσης, στην on-line εκπαίδευση στελεχών, στην εξέλιξη-αναβάθμιση συνταγών και στην αξιολόγηση των προϊόντων δοκιμής.

Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο Bridges/Interreg Europe, στο οποίο εταίροι είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο του Ελσίνκι – Uusimaa από την Φινλανδία και η ANKO Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας από την Ελλάδα.

Το έργο εφαρμόζει στην πράξη την διαπεριφερειακή συνεργασία προς όφελος των επιχειρήσεων, εντοπίζοντας τις ανάγκες για ζήτηση και παροχή καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία από την Φινλανδία.

Η έμπρακτη στήριξη και συνεργασία των δύο φορέων συνέβαλε στη γνωριμία και την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής επιχείρησης 4G (https://greekgaias.com) και του φινλανδικού Ινστιτούτου Luke (https://www.luke.fi).

«Η συνεργασία με έναν μεγάλο ερευνητικό οργανισμό από την Φινλανδία θα μας προσφέρει συγκεκριμένη ερευνητική τεχνογνωσία, καθώς και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για ένα νέο, υγιεινό και καινοτόμο προϊόν» σχολιάζει ο Γενικός Διευθυντής της 4G Global Gaia, κ. Ιωάννης Κουιμτζίδης.

Τα μελλοντικά σχέδια αφορούν στην αναβαθμισμένη επιχειρησιακή έρευνα (research-to-business) με στόχο την εμπορευματοποίηση του προϊόντος ή της «οικογένειας» προϊόντων που θα αναπτυχθούν, με τη σχετική πάντα αδειοδότηση.

Η επιχείρηση 4G θα αποφασίσει εάν το νέο προϊόν θα λανσαριστεί, σε επόμενο στάδιο, στην Ελλάδα ή και σε άλλες σχετικές αγορές.

Το mini-project χρηματοδοτείται για το φινλανδικό τμήμα της συνεργασίας, από το έργο Interreg Europe BRIDGES και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ελσίνκι – Uusimaa.

Η συνεργασία μεταξύ των φορέων υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network μέλος του οποίου είναι η ΑΝΚΟ.