22.000 στρέμματα  αγροτικής γης στο Δήμο Παλαμά αρδεύονται με το νέο έργο συνολικού προϋπολογισμού 6.300.000 ευρώ που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Παλαμά» που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

-«Μεταφορά νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέτζη στον ποταμό Σοφαδίτη», προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.

-«Δημιουργία τεσσάρων αντιπλημμυρικών ανλιοστασίων», προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.

-«Σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ (ΔΕΗ), προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

 «Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα στην πράξη. Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Παλαμά Γιώργο Σακελλαρίου κατασκευάζουμε κλειστά δίκτυα άρδευσης για 22.000 στρέμματα γης. Ευχαριστώ για τη συνεργασία τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Τσακίρη» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Παράλληλα εκτός από αρδευτικό το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να συνδράμει και στην προστασία των περιοχών του Δήμου Παλαμά από πλημμυρικά φαινόμενα. Το νερό είναι ζωή, είναι δημιουργία, είναι ανάπτυξη και όρος  επιβίωσης για τον θεσσαλικό κάμπο» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Το πρώτο υποέργο «Μεταφορά νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέτζη στον ποταμό Σοφαδίτη»  κατατάσσεται στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και αφορά στην κατασκευή ενός παρόχθιου δίδυμου αρδευτικού αντλιοστασίου στη θέση “Παλιάμπελα” της Δ.Ε. Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας και στην κοίτη του ποταμού Καλέντζη, ενώ η τροφοδοσία με αρδευτικό νερό γίνεται από τις παροχές του ποταμού αλλά και των αρδευτικών παροχών της λίμνης Πλαστήρα κατά τη διάρκεια του θέρους. Ειδικότερα στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν :

-δίδυμο αντλιοστάσιο (σε δύο οικίσκους). Το κάθε αντλιοστάσιο αποτελείται από 2 θαλάμους και έναν υπερκείμενο οικίσκο. Ο ένας θάλαμος αποτελεί τον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου στον οποίο τοποθετούνται οι υποβρύχιες αντλίες ενώ ο άλλος θάλαμος αποτελεί τον χώρο των σωληνώσεων. Σε κάθε αντλία παροχής 1500m3/hr και μανομετρικού ύψους 45 m τοποθετείται ηλεκτροκινητήρας ισχύος 250Kw. Συνολικά θα εγκατασταθούν τέσσερις αντλίες.

– το κτίριο υποσταθμού ενέργειας: Στο χώρο των εγκαταστάσεων θα κατασκευαστεί κτίριο υποσταθμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ, στον οποίο θα εγκατασταθούν σε ξεχωριστούς χώρους πίνακας μέσης τάσης (πεδία εισόδου, μετρήσεων, αναχώρησης προς Μ/Σ), μετασχηματιστής μέσης τάσης σειράς 20 KV, ψύξεως με φυσική κυκλοφορία Ελαίου 1250 KVA και γενικός πίνακας χαμηλής τάσης. Επίσης, έχει προβλεφθεί χώρος προς τον οποίο μπορεί να επεκταθεί το κτίριο ενέργειας ώστε αν απαιτηθεί από τη ΔΕΗ ανεξάρτητος χώρος για την εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης και προστασίας της Μ.Τ. να μπορεί να κατασκευαστεί.

– ο αγωγός μεταφοράς του νερού : ένας αγωγός από χαλυβδοσωλήνες DN 1.100 μήκους 4.440μ. από τη θέση του δίδυμου αντλιοστασίου μέχρι το ποταμό Λείψιμο με στόμια παροχής προς αυτόν (ασύρματες ηλεκτροβάνες) και με ένας αγωγός από χαλυβδοσωλήνα DN 800 μήκους 2.520μ. από το Λείψιμο μέχρι τον ποταμό Ρογόζινο (τάφρος ΙΙ10).

Το σύνολο του υπό κατασκευή αγωγού θα είναι υπόγειο ενώ θα περιλαμβάνει και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου και λειτουργίας (βαλβίδες, αισθητήρες, λογισμικό απομακρυσμένης διαχείρισης κ.α.) όπως περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης.

Το δεύτερο υποέργο «Δημιουργία τεσσάρων (4) αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων» κατατάσσεται στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και αφορά στην κατασκευή τεσσάρων (4) αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων  στις πιο κάτω θέσεις.

α) Αντιπλημμυρικό Προάστιο (χ=323283, ψ=4370048)

Κατακόρυφο αντλητικό  συγκρότημα παροχής Q=2000m3/H,  ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η= 26 μ, ισχύς κινητήρα Ρ=150KW, κάθετοo 1450 rpm

Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN 500 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 μήκους  500 μ περίπου με εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων και αντιστηρίξεις.

β) Αντιπλημμυρικό  Πεδινού (χ=326357 ψ=4373929)

Κατακόρυφο αντλητικό  συγκρότημα παροχής Q=2000m3/H,  ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η= 8  μ, ισχύς κινητήρα Ρ=115KW, κάθετο 1450 rpm.

γ) Αντιπλημμυρικό  Κοσκινά (χ=328129 ψ=4370675)

Κατακόρυφο αντλητικό  συγκρότημα παροχής Q=2000m3/H,  ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η= 8  μ, ισχύς κινητήρα Ρ=115KW, κάθετο 1450 rpm.

δ) Αντιπλημμυρικό Βλοχού (χ=334967 ψ=4374236

 Κατασκευή μικρού φράγματος,

 Κατασκευή βάσης στήριξης αντλιών,

 Τοποθέτηση 3 αντλητικών συγκροτημάτων  κατακόρυφης  αξονικής ροής, υδρολπαντή,  ωριαίας παροχής 5100 κυβικών μέτρων, σε συνολικό μανομετρικό ύψος 6 μέτρων, στις 730 στροφές, για βάθος τοποθέτησης 4 μέτρα, βαθμού απόδοσης 78% και απορροφημένης ισχύος 150Hp στο σημείο λειτουργίας.