Τη λήψη μέτρων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την επιστροφή των συσκευασιών φυτοφαρμάκων στις εταιρείες παραγωγής τους, με σκοπό τον περιορισμό της ρύπανσης από πλαστικά, ζητάει ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Δάνης Τζαμτζής, σε επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, καθώς και στον υφυπουργό Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε μετά από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τον περιορισμό της ρύπανσης από τα πλαστικά, ο κ. Τζαμτζής επισημαίνει ότι «οι πλαστικές συσκευασίες μπορούν, με ευθύνη των αγροτών και των ενδιάμεσων εμπόρων και διακινητών, να επιστρέφουν για ανακύκλωση στις βιομηχανίες που παράγουν και συσκευάζουν τα αγροτικά εφόδια και αγροχημικά». Εκτιμά, παράλληλα, ότι μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα πλαστικά, εξοικονόμηση πόρων και υλικών από την ανακύκλωσή τους και, ακόμη, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

«Τα οφέλη θα είναι άμεσα ορατά, μέσα από την βελτίωση της εικόνας της φύσης, των ποταμών και των αγροτικών τοπίων που, σε πολλές περιοχές, είναι γεμάτα από πλαστικά» αναφέρει και προσθέτει: «είναι απολύτως ρεαλιστικό και εύκολο να εφαρμόσουμε ένα σύστημα συλλογής και επιστροφής των πλαστικών συσκευασιών». Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Υπογραμμίζει, τέλος, ότι «η ανάληψη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις παραγωγής αυτών των φαρμάκων και τροφών, θα αποδώσει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον»