Την στήριξη της Πολιτείας, ζητά με ψήφισμά του, το περιφερειακό συμβούλιο της Πελοποννήσου, όσον αφορά τους καστανοπαραγωγούς της περιοχής.

Το περιφερειακό συμβούλιο, ζητά απ΄την Πολιτεία, όπως λάβει μέτρα για την οικονομική στήριξη των παραγωγών, του Πάρνωνα και του Ταυγέτου.

Λόγω της πανδημίας, οι παραγωγοί κάστανου, έχουν υποστεί πλήγμα στο εισόδημά τους, σύμφωνα με το ψήφισμα και για το λόγο αυτό, το συμβούλιο, καλεί τα αρμόδια υπουργεία, όπως ενισχύσει οικονομικά τους παραγωγούς.