Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, εν μέσω της πανδημίας, προχώρησε στη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EuroShoring.com επειδή πολλές γερμανικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν ελλείψεις και δυσκολίες στην παραγωγή τους, εξαιτίας της πανδημίας, λόγω της εξάρτησής τους από μη ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος της πλατφόρμας είναι η μείωση της εξάρτησης των γερμανικών επιχειρήσεων κυρίως από την Ασιατική αγορά, η μετατόπιση της παραγωγικής διαδικασίας σε γεωγραφικά εγγύτερες χώρες (nearshoring) και ο βιώσιμος σχεδιασμός των εφοδιαστικών αλυσίδων με ευρωπαϊκούς εταίρους. Το EuroShoring.com έχει τη δυνατότητα να φέρει σε επικοινωνία τις γερμανικές εταιρίες με παραγωγούς / βιοτέχνες/ βιομηχανίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών καθιστώντας επίσης δυνατό τον προκαθορισμό συναντήσεων, δια ζώσης ή ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας ή με τη διαμεσολάβηση του Ελληνο-γερμανικού Επιμελητηρίου.

Η πλατφόρμα, που θα διαφημιστεί δυναμικά στη Γερμανία το 2021, δίνει δυνατότητα στις ευρωπαϊκές εταιρίες να προβληθούν, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν, σε ελκυστικά διαμορφωμένα προφίλ και να αναδειχθούν σε δυνητικούς -ιδανικούς συνεργάτες των γερμανικών επιχειρήσεων.

Μέσω του EuroShoring, όπου ήδη παρουσιάζονται 5 βασικοί κλάδοι της βιομηχανίας και ειδικότερα, η κλωστοϋφαντουργία, τα τρόφιμα και ποτά, το ICT, η μεταλλουργία κι η φαρμακοβιομηχανία, κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει στο προφίλ της τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με:

❖ Εκτενή περιγραφή της εταιρίας, το προφίλ και ιστορία της

❖ Κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών

❖ Εξοπλισμό της εταιρίας

❖ Τις δομές παραγωγής

❖ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, Πιστοποιήσεις που τυχόν διαθέτει

❖ Άλλο πληροφοριακό υλικό σε μορφή PowerPoint / PDF, λογότυπο, παρουσίαση εταιρίας με φωτογραφίες καθώς και εταιρικό βίντεο, εφόσον αυτό είναι αναρτημένο ήδη στο YouTube

❖ Εκπρόσωπο εταιρίας και στοιχεία επικοινωνίας του Το κόστος συμμετοχής στην πλατφόρμα ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 250€, που ισχύει τόσο για τα μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου όσο και για τα μέλη του ΕΒΕΘ.