Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την εφαρμογή από τη Δανία ενός δανικού συστήματος 255,5 εκατομμυρίων ευρώ (1,9 δισεκατομμύρια DKK) για τη στήριξη αγροτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γούνας βιζόν, οι οποίοι επηρεάστηκαν από τα έκτακτα μέτρα που έπρεπε να λάβει η δανική κυβέρνηση για τον περιορισμός της εξάπλωσης της επιδημίας του κοροναϊού.

Οι δανικές αρχές θεωρούν ότι το καθεστώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία γεωργικών προϊόντων αριθ. 702/2014 (“ABER”). Η Επιτροπή σημείωσε την πρόθεση της Δανίας και δημοσίευσε το πρόγραμμα στον ιστότοπό της για ενημερωτικούς σκοπούς εντός 24 ωρών από την παραλαβή της από τη Δανία. 

Αυτό σημαίνει ότι το καθεστώς μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως και δεν χρειάζεται να κοινοποιηθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Η υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που συνίστανται σε προκαταβολές που καλύπτουν μέρος της αξίας του δέρματος των νεκρών βιζόν και του κόστους της σφαγής. 

Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος μπορούν να χορηγηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2023.