Στην πορεία των αρδευτικών έργων, των αναδασμών αλλά και των προτάσεων της Π.Ε. Φλώρινας, αναφέρθηκαν στον απολογισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, Ιωάννης Κιοσές, και ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίλης Άμπας υπογραμμίζοντας πως η ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, αποτελεί την αφετηρία για την ομαλή μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και τη διέξοδο του ενεργού κοινωνικού ιστού της περιοχής από την ανεργία.

Όπως ανέφεραν το αρδευτικό Φλώρινας είναι σε διαδικασία δημοπράτησης, το αρδευτικό Παρορίου σε δημοπράτηση και διαδικασίες υπογραφής σύμβασης το αρδευτικό Αμυνταίου. Σε φάση ωρίμανσης των μελετών είναι τα αρδευτικά Πρεσπών και Ν/Α Φλώρινας.

Για τους αναδασμούς ανέφεραν τα έργα που προβλέπονται να υλοποιηθούν ή υλοποιήθηκαν βάσει μελετών, τα οποία είναι: Ισοπεδώσεις ώστε τα αγροτεμάχια να έχουν επιφάνεια κατάλληλη για καλλιέργεια, διάνοιξη νέων δρόμων, κατασκευή σωληνωτών οχετών με πλαστικούς σωλήνες και διαβάσεων, και διάνοιξη στραγγιστικών τάφρων για τη συγκέντρωση oμβρίων υδάτων.

Αναφέρθηκαν επιπλέον και στα αντιπλημμυρικά έργα σημειώνοντας πως οι εργασίες και επεμβάσεις από την Π.Ε. Φλώρινας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου είναι:
Στην Κοινότητα Αρμενοχωρίου, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων του πρανούς εντός του οικισμού και καθαρισμός της κοίτης του ποταμού.

Στην Κοινότητα Αετού, συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων συρματοκιβωτίων στα θεμέλια της γέφυρας προς Νυμφαίο, καθαρισμός της κοίτης του ποταμού και τοποθέτηση κλειδωμάτων ασφαλείας επί της γέφυρας.
Στην Κοινότητα Σκλήθρου, αποκατάσταση και συντήρηση δυο υφιστάμενων διαβάσεων.
Στην Κοινότητα Πελαργού, καθαρισμός χειμάρρου.
Στην Κοινότητα Βαρικού, καθαρισμός αρδευτικών καναλιών και ρεμάτων. Τέλος, στην Κοινότητα Σκοπού, καθαρισμός του ρέματος εντός του οικισμού.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΣΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 250.000 ευρώ.

Αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης για την ανόρυξη γεωτρήσεων προς άρδευση των αμπελώνων, συντάχθηκε και υπογράφηκε το σχετικό τεχνικό δελτίο έργου στην Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου.

Επίσης έγινε αποκατάσταση του αποστραγγιστικού δικτύου της Χειμαδίτιδας, που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Κοινοτήτων, Βαλτονέρων, Λιμνοχωρίου, Αναργύρων και Πεδινού, βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες ροής.

Πηγή: ert.gr