Τους ειδικούς εξαγωγών, εκείνους που αναζητά το επιχειρείν στην αγορά εργασίας και δεν βρίσκει, φιλοδοξεί να αναδείξει μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, διάρκειας ενός έτους και 600 ωρών, που ξεκινούν το Φθινόπωρο φέτος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τα Πανεπιστήμια Οικονομικών της Σόφιας και του Βουκουρεστίου, στο πλαίσιο του έργου Joint VET Course for Export Experts «ExpoVet» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, που στόχο έχει την ανάπτυξη οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και γνώσεων, για ανθρώπους που θα υποστηρίξουν την εξαγωγική δραστηριότητα», επισήμανε στη διάρκεια σημερινής διαδικτυακής συνέντευξης τύπου ο κοσμήτορας της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, πρόεδρος της ASECU, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, επιστημονικά υπεύθυνος του έργου.

«Το πρόγραμμα αποτελεί μια καινοτομία λόγω της δικτυωμένης διεθνικής παροχής του», σημείωσε, και τόνισε ότι συγχρηματοδοτείται από το Erasmus Plus και πόρους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) ενώ οι εκπαιδευόμενοι, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, θα μπορούν πέραν των θεωρητικών γνώσεων να ασκηθούν σε επιχειρήσεις του εξωτερικού και σε δομές δια βίου μάθησης. Οι απόφοιτοι, όπως εξήγησε, θα λαμβάνουν πτυχίο πανεπιστημιακό “κλίμακας 6”, ήτοι επιπέδου μεταπτυχιακού και άνω.

Το έργο υλοποιείται υπό τον συντονισμό του ΑΠΘ και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή του Federal Institution of Vocational Education & Training (BIBB), της Ένωσης των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης (ASECU), που φέρει μαζί του 58 οικονομικά πανεπιστήμια, του Bucharest University of Economic Studies της Ρουμανίας, του University of National and World Economy (UNWE) της Βουλγαρίας, του Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγών (ΣΕΒΕ), και της Εταιρείας Συμβούλων Euricon Consultants.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας, Σπύρος Ιγνατιάδης υπογράμμισε ότι οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις βρίσκονται διαρκώς σε αναζήτηση κατάλληλων στελεχών και τονίζοντας ότι σήμερα αυτά προέρχονται από άλλα τμήματα των εταιρειών, συμπλήρωσε ότι αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία στις διεθνείς πωλήσεις εσωτερικά. Ο ίδιος επισήμανε στη μεγάλη ανάγκη που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγροτοδιατροφής σε στελέχη εξαγωγών και τόνισε ότι τα καλά καταρτισμένα στελέχη επιλέγουν να εργαστούν στο εξωτερικό, όπου πληρώνονται υψηλότερα για τις υπηρεσίες τους.

Η Euricon Consultants, στο πλαίσιο του έργου, ανέλαβε τη διαμόρφωση της διακρατικής δομής συνεργασίας των τριών πανεπιστημίων και το επιχειρησιακό σχέδιο του προγράμματος στο οποίο θα εμπλακούν και εταιρείες και όπως είπε η διευθύντρια της εταιρείας Euricon, Ειρήνη Συλέλλη «η κινητικότητα είναι χαρακτηριστικό του προγράμματος, αφού Έλληνες θα μπορούν να κάνουν πρακτική σε επιχειρήσεις της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας και το αντίστροφο».