Από τις 27/01/2021 έως τις 15/02/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 11.894.766,44 ευρώ.

Η πλειοψηφία των πληρωμών αφορά το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ