Στην αναγνώριση δύο ομάδων παραγωγών προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, αναγνωρίζονται οι παρακάτω Ομάδες Παραγωγών:

1. Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.», ως Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.» στα στα παρακάτω προϊόντα:

– Μήλα νωπά και

-. Κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines) νωπά.

2. Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.», ως Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.) με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε.» στα παρακάτω προϊόντα:

– Σπέρματα Ηλιοτροπίου (Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά) και

– Σπέρματα ελαιοκράμβης (Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά).