Η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς εκτείνεται σε περίπου 30.000 στρέμματα στην ΠΕ Σερρών και επεκτείνεται συνεχώς με νέες φυτεύσεις. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι αμυγδαλιές βρίσκονται περίπου στο βλαστικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών (φούσκωμα ματιών), στο οποίο κρίνονται αναγκαίες να γίνουν ορισμένες επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθογόνων που εμφανίζονται συνήθως ή έχουν παρατηρηθεί την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Η ασθένεια της μονίλιας αντιμετωπίζεται με ψεκασμούς κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου (κυρίως στο στάδιο της λευκής κορυφής, της πλήρους άνθησης και της πτώσης των πετάλων αλλά και στο στάδιο του καρπιδίου σε περίπτωση συνεχών βροχοπτώσεων). Επιπλέον, κατά την περίοδο του κλαδέματος, συστήνεται η απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδιών και καρπών.

Το έλκος κλαδίσκων (φουζίκοκο ή ψώμοψη) προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές ιδιαίτερα με υγρό καιρό στην ποικιλία φυρανιά (Ferragnes) που είναι ευαίσθητη. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του περιλαμβάνει την απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτικών ιστών κατά τη διάρκεια του χειμερινού κλαδέματος που αποτελούν εστίες μόλυνσης.  Επίσης, συνιστάται ψεκασμός κατά το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών και στη συνέχεια κάθε φορά που δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες (θερμ. 15-25 °C  και βροχοπτώσεις).

Η ασθένειες του εξώασκου και του κορύνεου προσβάλλουν κυρίως τα φύλλα και δευτερευόντως τους καρπούς και αντιμετωπίζονται με ψεκασμό κατά το στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών και της πτώσης των πετάλων.

Τέλος, για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς το Π.Κ.Π.Φ.Π.Φ.Ε. Καβάλας σε συνεργασία με την υπηρεσία μας εκδίδει δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την έναρξη πτήσης του εντόμου. Παρόλα αυτά, όσοι αμυγδαλοπαραγωγοί επιθυμούν ή έχουν απομακρυσμένους αμυγδαλεώνες, μπορούν αυτή την εποχή να συλλέξουν μουμιοποιημένα αμύγδαλα και να τα τοποθετήσουν σε αυτοσχέδιους κλωβούς στο αγρό τους έτσι ώστε να προσδιορίζουν οι ίδιοι με ακρίβεια την έναρξη πτήσης του εντόμου.

 Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτσι όπως αναγράφονται στην ετικέτα.