Η καλλιέργεια της αμπέλου εκτείνεται περίπου σε 6.000 στρέμματα στην ΠΕ Σερρών. Μία σημαντική ομάδα ασθενειών της αμπέλου είναι οι ασθένειες του ξύλου που εμφανίζουν έξαρση τα τελευταία χρόνια και οφείλονται σε μύκητες διαφόρων γενών με χαρακτηριστικά συμπτώματα. Εμφανίζονται τόσο σε νεαρά όσο και σε ηλικιωμένα πρέμνα και προκαλούν άμεσα μείωση της παραγωγής και ποιοτική υποβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν  ξήρανση των πρέμνων.

Οι κυριότερες ασθένειες ξύλου που υπάρχουν στην ΠΕ Σερρών είναι: το σύνδρομο ή σύμπλεγμα της Ίσκας, η Ευτυπίωση, η Βοτρυοσφαίρια και η Φώμοψη.

Τα καλλιεργητικά – προληπτικά μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενειών είναι:

Καθυστέρηση του κλαδέματος όσο πιο αργά γίνεται, κοντά στο φούσκωμα των ματιών και εφαρμογή   του κλαδέματος με ξηρό καιρό.

Αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων ή ύποπτων τμημάτων των πρέμνων τα οποία όμως πρέπει να έχουν επισημανθεί την καλοκαιρινή περίοδο που παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Περιορισμός των μεγάλων τομών κλαδέματος και επικάλυψή τoυς με κάποιο εγκεκριμένο σκεύασμα όπου χρειάζεται να γίνουν.

Κλάδεμα πρώτα των υγιών πρέμνων και στη συνέχεια των ύποπτων ή προσβεβλημένων και στο ενδιάμεσο απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με χρήση κάποιου απολυμαντικού.

Ψεκασμός των τομών με εγκεκριμένα σκευάσματα για την προστασία τους από μολύνσεις που γίνονται στη συνέχεια ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες αυξημένης υγρασίας.