Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας (ΠΚΠΦΠΦΕ) Καβάλας συστήνει στους παραγωγούς ελιάς να λάβουν αυτή την εποχή όλα τα απαραίτητα καλλιεργητικά μέτρα για να επιτευχθεί η καλύτερη αντιμετώπιση ορισμένων εχθρών και ασθενειών κατά την βλαστική περίοδο που θα αρχίσει σε λίγο.

Τα προληπτικά αυτά μέτρα  συνδυάζονται με την εφαρμογή του κλαδέματος και περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

ΕΛΙΑ
Η καλλιέργεια της ελιάς εκτείνεται σε περίπου 60.000 στρέμματα στην ΠΕ Σερρών. Η ασθένεια της βακτηρίωσης ή καρκίνωσης που υπάρχει στην περιοχή μας οφείλεται στο βακτήριο Pseudomonas savastanoi pv savastanoiκαι δεν αντιμετωπίζεται με χημικά μέσα.

Συγκεκριμένα, συστήνεται στους παραγωγούς να κάνουν ένα προσεκτικό κλάδεμα – καθάρισμα των μολυσμένων τμημάτων των δέντρων και στη συνέχεια να γίνεται επέμβαση με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία των πληγών από επαναμολύνσεις. Τα προϊόντα κλαδέματος θα πρέπει να απομακρύνονται με ασφάλεια από τον ελαιώνα.Η διενέργεια του σωστού κλαδέματος βοηθά στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό του εσωτερικού της κόμης και περιορίζει την υγρασία του φυλλώματος που ευνοεί την εμφάνιση της ασθένειας του κυκλοκονίου. Επίσης, το συστηματικό κλάδεμα περιορίζει το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας στην ελιά, σε συνδυασμό με την κατάλληλη λίπανση και άρδευση των ελαιώνων.

Υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτσι όπως αναγράφονται στην ετικέτα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου  στο  τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).