Η έγκαιρη ανίχνευση του SARS-CoV-2 (coronavirus) θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σε εκτροφεία βιζόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνιστά νέα έκθεση.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από την EFSA και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), προτείνει επιλογές για την παρακολούθηση στρατηγικών που θα βοηθήσουν στην πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις βιζόν πρέπει να θεωρούνται ότι κινδυνεύουν από το SARS-CoV-2 και ότι η παρακολούθηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ενεργά μέτρα όπως δοκιμές σε ζώα και προσωπικό εκτός από την παθητική παρακολούθηση από αγρότες και κτηνιάτρους.

Η έκθεση ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το ξέσπασμα του SARS-CoV-2 σε εκμεταλλεύσεις βιζόν σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2020.

Από τον Ιανουάριο του 2021, ο ιός έχει ανιχνευθεί σε 400 εκμεταλλεύσεις βιζόν σε οκτώ χώρες στην ΕΕ / ΕΟΧ – 290 στη Δανία, 69 στις Κάτω Χώρες, 21 στην Ελλάδα, 13 στη Σουηδία, τρεις στην Ισπανία, δύο στη Λιθουανία και μία κάθε μία στη Γαλλία και την Ιταλία.