Η USDA και το Υπουργείο Εμπορίου αποφάσισαν τον Δεκέμβριο του 2020 να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν τα «γεωργικά προϊόντα» κατά την αναφορά δεδομένων διεθνούς εμπορίου. Ξεκινώντας με την κυκλοφορία των μηνιαίων εμπορικών δεδομένων του Ιανουαρίου 2021 στις 5 Μαρτίου, η USDA θα υιοθετήσει τον διεθνώς αναγνωρισμένο ορισμό των «γεωργικών προϊόντων» του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ο οποίος περιλαμβάνει αιθανόλη, αποσταγμένα οινοπνευματώδη και παρασκευασμένα προϊόντα καπνού, τρεις ομάδες προϊόντων δεν περιλαμβάνονται στον τρέχοντα ορισμό USDA.

Η αλλαγή αποσκοπεί στην εναρμόνιση των πρακτικών αναφοράς εμπορικών συναλλαγών στις ΗΠΑ με εκείνες της διεθνούς κοινότητας. Θα διασφαλίσει επίσης ότι οι αριθμοί USDA ευθυγραμμίζονται με αυτούς του Γραφείου του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ, ο οποίος χρησιμοποιεί ήδη τον ορισμό του ΠΟΕ κατά τη διαπραγμάτευση δεσμευτικών εμπορικών συμφωνιών του ΠΟΕ.

Ως αποτέλεσμα, η Υπηρεσία Αγροτικής Γεωργίας της USDA ενημερώνει ιστορικά σύνολα δεδομένων για την προετοιμασία της αλλαγής της 5ης Μαρτίου και θα διαθέσει δεδομένα και στους δύο ορισμούς στη βάση δεδομένων του Παγκόσμιου Συστήματος Γεωργικού Εμπορίου (GATS) ( apps.fas.usda.gov/gats ).