Το Συμβούλιο ενέκρινε ένα σύνολο συμπερασμάτων ως απάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέα ατζέντα καταναλωτών: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καταναλωτών για βιώσιμη ανάκαμψη» («η ατζέντα»), η οποία παρουσιάζει ένα ολιστικό όραμα για την πολιτική καταναλωτών της ΕΕ για τα έτη 2020 έως 2025.

Η Νέα Ατζέντα Καταναλωτών αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Πορτογαλική Προεδρία και σκοπεύουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξή της. Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν σήμερα αποτελούν σαφή ένδειξη της δέσμευσης του Συμβουλίου για την υλοποίηση των δράσεων της Ατζέντας. Με αυτά τα συμπεράσματα, διατηρούμε τη φιλοδοξία υψηλή όσον αφορά την προώθηση μιας δίκαιης και ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Ο Pedro Siza Vieira, Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας για την Οικονομία και την Ψηφιακή Μετάβαση: Τα συμπεράσματα αποσκοπούν στην παροχή πολιτικής καθοδήγησης για το ευρύ φάσμα δράσεων που ανακοίνωσε η Επιτροπή στην Ατζέντα, τονίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των ανησυχιών των καταναλωτών σε άλλες τομεακές πολιτικές της ΕΕ, όπως αυτές που συνδέονται με τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Αναφέρουν επίσης τη σημασία της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την κρίση του COVID-19.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως το «δικαίωμα επισκευής», η προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης και η ασφάλεια των προϊόντων και η πρόληψη της υπερχρέωσης σε προσεχείς νομοθετικές προτάσεις. Τονίζει επίσης την ανάγκη για συνέπεια στον τομέα της ψηφιοποίησης με πρόσφατες προτάσεις, όπως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος θα πρέπει να καθιερώσει υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλους τους καταναλωτές.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για την εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία θα πραγματοποιήσουν, μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του Πορτογάλου Υπουργού Οικονομίας και Ψηφιακής Μετάβασης, Pedro Siza Vieira, μια συζήτηση πολιτικής σχετικά με την ατζέντα του νέου καταναλωτή προκειμένου να συζητηθούν ο ρόλος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας.