Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα καταχώρισης για το ” Escavèche de Chimay» από το Βέλγιο στο μητρώο προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ). 

Το “Escavèche de Chimay” είναι ένα κρύο παρασκεύασμα μαγειρεμένων ψαριών επικαλυμμένων με ξύδι και πηκτωμένη σάλτσα που περιέχει κρεμμύδια. Προέρχεται από την περιοχή Entre Sambre et Meuse, στη Βαλλωνία, στο νότιο Βέλγιο, που χαρακτηρίζεται από τα δάση και τα πολλά μικρά ποτάμια. Το “Escavèche de Chimay” συνδέεται με το terroir του από τις ιδιαιτερότητες του τοπίου του Chimay και των γύρω περιοχών. 

Πράγματι, από τον 15ο αιώνα, η δημιουργία φρουρίων και κλιβάνων στην περιοχή Chimay είχε σημαντικό αντίκτυπο σε αυτό το τοπίο. Πολλές τεχνητές λίμνες και λίμνες δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες αυτής της μεταλλουργικής βιομηχανίας και αυτές εξακολουθούν να είναι ορατές. 

Αυτή η βιομηχανία γνώρισε μια φάση παρακμής στα τέλη του 18ου αιώνα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε εντελώς στα μέσα του 19ου αιώνα. Αυτές οι λίμνες έχουν μετατραπεί από τότε σε αλιευτικές περιοχές. Σήμερα, οι παραγωγοί του “Escavèche de Chimay” βρίσκονται ακόμα γύρω από τις παλιές πλαγιές των Macquenoise, Virelles και Nismes. Αυτό το νέο όνομα θα ενταχθεί σε 1605 τρόφιμα που είναι ήδη προστατευμένα, η λίστα των οποίων είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων.eAmbrosia