Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους νέο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο: «Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά και Χρήσεις τους για Παραγωγή Φυτικών Προϊόντων».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31/3/2021

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών, Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων Καλλιεργειών του Π.Θ., διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών (2 μήνες) με τίτλο: «Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά και Χρήσεις τους για Παραγωγή Φυτικών Προϊόντων». Με την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής διαδικασίας παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις σχετικές με τις χρήσεις των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (Α.Φ.Φ.) της ελληνικής χλωρίδας για εμπορικό σκοπό, με βάση τις δραστικές ουσίες που περιέχουν. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν για τους τρόπους επεξεργασίας των Α.Φ.Φ. και τις μεθόδους παραλαβής των αιθέριων ελαίων.

Επίσης, θα γνωρίσουν τι είναι τα διαιτητικά συμπληρώματα και πώς παρασκευάζονται φυσικά ενισχυτικά προϊόντα, όπως σαπούνια, κρέμες κ.α.

Τέλος, στο πρόγραμμα διδάσκονται και θέματα που αφορούν στην αδειοδότηση των παραγόμενων προϊόντων προκειμένου αυτά να κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

Νέους αγρότες – επιχειρηματίες που επιθυμούν να γνωρίσουν τις δράσεις των Α.Φ.Φ.,

Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Χημικούς και νέουςεπιχειρηματίες,

Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει σχετικές γνώσεις.

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα «Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά και Χρήσεις τους για Παραγωγή Φυτικών Προϊόντων», για την επιμόρφωση θα χρησιμοποιήσει τη μορφή σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν λόγω του covid-19, με χρήση των σχετικών υποδομών/πλατφορμών που υποστηρίζει / παρέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ενδεικτική Έναρξη Επιμόρφωσης: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021