Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα Κροατικό πρόγραμμα ύψους 3 εκατομμυρίων HRK (περίπου 396.000 ευρώ) για τη στήριξη των χοιροτρόφων, που έχουν προσβληθεί από το ξέσπασμα του κοροναϊού. 

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας των  χοιροτρόφων που υπέστησαν μείωση των πωλήσεων λόγω της επιδημίας του κοροναϊού και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση. 

Το μέτρο αναμένεται να υποστηρίξει περισσότερες από 500 επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα της Κροατίας είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. 

Ειδικότερα,

(i) η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 225.000 ευρώ ανά δικαιούχο, όπως προβλέπεται από το προσωρινό πλαίσιο για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή γεωργικό τομέα και

(ii) η ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος μπορεί να χορηγηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.