Το κλείσιμο των παραγωγικών εγκαταστάσεων των εκτροφέων μινκ στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περίπτωση που αποφασίσουν κάτι τέτοιο λόγω των διαρκών μεταλλάξεων του κορωνοϊού που παρατηρούνται στα εκτρεφόμενα κοπάδια βιζόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΕΕ απάντησε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώργου Κύρτσου πως στηρίζει με πολλαπλές ενισχύσεις τους εκτροφείς βιζόν καθώς σύμφωνα με την μελέτη της Επιτροπής οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού που δημιουργούνται στις φάρμες μεταδίδονται ταχύτατα από τα βιζόν στους εκτροφείς και από αυτούς στις κοινότητες γύρω από τις φάρμες και τον γενικό πληθυσμό.

Αν και μέχρι στιγμής μόνο μια μετάλλαξη (η “Cluster 5”) μπορεί να έχει επιπτώσεις στα τεστ, τη θεραπεία αλλά και τα εμβόλια για τον κορωνοϊό, η μελέτη της Επιτροπής (ECDPC Rapid Assessment) επισημαίνει πως υπό αυτές τις συνθήκες και νέες, επικίνδυνες μεταλλάξεις μπορεί να δημιουργηθούν.

Στο πλαίσιο λοιπόν των Agri-GL και ABER, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν ενισχύσεις για τις δαπάνες πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης ασθενειών των ζώων, καθώς και ενισχύσεις για το κλείσιμο παραγωγικής εγκατάστασης για λόγους υγείας των ζώων. Επιπλέον, το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις (λόγω κορωνοϊού) παρέχει περαιτέρω δυνατότητες.