Μια σημαντική παρέμβαση που θα αλλάξει τα δεδομένα στο αγροτικό χώρο του Δήμου Καρδίτσας προωθεί η Δημοτική αρχή. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της άρδευσης μεγάλου τμήματος του αγροκτήματος του Δήμου μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Έτσι στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έρχεται προς συζήτηση και έκκριση η πρόταση που υποβάλει στο πρόγραμμα η Δημοτική αρχή με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής υπόγειων δικτύων άρδευσης στο Δήμο Καρδίτσας».
Πρόκειται για ολοκληρωμένο πρόγραμμα μελέτης όλων των αναγκαίων υπόγειων αρδευτικών δικτύων στο Δήμο συνολικού προϋπολογισμού 1.053.423 ευρώ. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα είναι 620.000 ευρώ, και το επιπλέον ποσό των 433.423 ευρώ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Καρδίτσας, αφού πρώτα απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

«Προωθούμε μια πρόταση η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τις αγροτικές υποδομές στον τομέα της άρδευσης. Η υπηρεσία μας συνέταξε μια εμπεριστατωμένη μελέτη που βάσιμα προσδοκούμε ότι θα εγκριθεί, για υπογειοποίηση της άρδευσης σε σημαντικά κομμάτια του αγροκτήματος του Δήμου Καρδίτσας. Με την προώθηση και ολοκλήρωση του έργου, θα πετύχουμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Επίσης θα εκσυχρονίσουμε το αρδευτικό δίκτυο και θα πετύχουμε μεγάλη εξοικονόμηση πολύτιμων υδάτινων πόρων. Η Καρδίτσα είναι μια δυναμική περιοχή που έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και εμείς ως δημοτική αρχή είμαστε αποφασισμένοι να τις αναδείξουμε», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Β. Τσιάκος.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη του έργου

Το αντικείμενο της μελέτης θα περιλαμβάνει την κατασκευή κλειστών υπόγειων υπό πίεση αρδευτικών δικτύων από υδροληψίες επιφανειακών υδάτων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εκτάσεις 30.500 στρεμμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Καρδίτσας.
Τα υπό μελέτη αρδευτικά δίκτυα οριοθετούνται ως ακολούθως:
• Αγροκτήματα εντός αναδασμού στις Τοπικές Κοινότητες Μέλισσας, Πτελοπούλας, Σταυρού, Μακρυχωρίου, Αγ. Θεοδώρου της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου.
• Αγροκτήματα εντός αναδασμού στις Τοπικές Κοινότητες Αρτεσιανού, Καρδιτσομαγούλας και Ρούσσου της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.
• Αγρόκτημα εντός αναδασμού Ξινονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μητρόπολης.

Πηγή: ert.gr