Την ανασκοπούμενη εβδομάδα συνεχίσθηκε με κανονικούς για την εποχή ρυθμούς η εξαγωγή  διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινιδίων. 

Η προσφορά αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται στην ζήτηση Υπήρξε  καλή αγοραστική ζήτηση μεσαίων και μεγάλων φρούτων  για μανταρίνια και πορτοκάλια με την επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών στις αγορές, πλην όμως η βελτίωση των θερμοκρασιών θα ομαλοποιήσει την κατανάλωση. 

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους +2% (59.587 τ. έναντι 58.283 τ.). 

  Επίσης συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς η εξαγωγή φράουλας και από 1/1 έως 11/3/2021 ανήλθαν σε 13.836 τόνους έναντι 9.760  τ. αντίστοιχα πέρισυ 

Αλλά και οι τομάτες το ίδιο  χρονικό διάστημα κατέγραψαν εξαγωγές ύψους 8.145 τ. έναντι 6.505 τ. πέρισυ  

Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, 142.284 t. έναντι 143.665 τ. αντίστοιχα πέρισυ ,

Παρατηρείται αυξημένη ζήτηση για υγιεινά τρόφιμα. Από στοιχεία  δημοσιοποιηθείσης έρευνας προκύπτει ότι  η γεύση κατά 45%, η ασφάλεια των τροφίμων κατά  42% και το κόστος με 40% οδηγούν στις αγορές τροφίμων λόγω του covit-19 και οι καταναλωτές γνωρίζουν περισσότερο από ποτέ ότι τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν το βασικό συστατικό υγιεινής διατροφής που πρέπει επίσης να είναι εγγυημένα και είναι νόστιμα.

 Εξακολουθούν και παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης  ατυποποίητων  ακτινιδίων και πορτοκαλιών  (κατ ευθεία από τον αγρό) χωρίς να υποστούν επεξεργασία & τυποποίηση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις από «έλληνες, ιταλούς και βαλκάνιους εμπόρους», Υποχρέωση των εποπτικών εθνικών υπηρεσιών είναι η διαφύλαξη της φήμης των προϊόντων της Χώρας μας.

Συνεχίσθηκε και κατά την ανασκοπούμενη εβδομάδα , να έχει απορριφθεί και δεσμευθεί από τις δημόσιες ελεγκτικές αρχές,  φορτίο ακτινιδίων γιατί δεν ήταν τυποποιημένα συσκευασμένα εντός Bins (μέσου ρητώς απαγορευμένου) για «βιομηχανική χρήση» που υπονομεύουν όλη την προσπάθεια της χώρας για διατήρηση της φήμης των προϊόντων της κινδυνεύοντας να διατεθούν ακατάλληλα προς νωπή κατανάλωση προϊόντα και επίσης εξαγωγή πορτοκαλιών με την ίδια αιτιολογία  ¨για βιομηχανική χρήση¨ με παραλήπτες  εμπόρους και όχι βιομηχανίες χυμών.