Οι κατευθύνσεις και οι στοχεύσεις των Σχεδίων Βελτίωσης και στη μεταβατική περίοδο 2021-2022, λόγω και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η ψηφιακή και πράσινη γεωργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθεί η πρόταση των μέτρων με συγκεκριμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά, προκειμένου να τεθούν και αυτά σε δημόσια διαβούλευση.
Έτσι, λοιπόν θα δοθεί βαρύτητα στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας και ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών καθώς και στην πράσινη γεωργία, δηλαδή της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Την χρονική περίοδο 2021 -27 όλες οι πολιτικές της ΕΕ άρα και η ΚΑΠ λειτουργούν κάτω από την “ομπρέλα” της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τα επενδυτικά μέτρα που θα επιδοτηθούν και οι στοχεύσεις θα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Να σημειωθεί, ότι η πρόσκληση για τα σχέδια βελτίωσης (μέτρο 4.1) θα συμπέσουν χρονικά με τη πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 (Νέοι αγρότες) με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε επιπλέον χρηματοδότηση για την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού από τους Νέους Αγρότες.
Συνεπώς, στην πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης και όσοι θα έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης στην πρόσκληση του 6.1. Ωστόσο για να ενταχθούν στο 4.1 πρέπει απαραίτητα να εγκριθούν στο 6.1 και βέβαια να έχουν συγκεντρώσει και την απαραίτητη βαθμολογία για το 4.1. Υπενθυμίζεται, ότι η δημόσια διαβούλευση της προδημοσίευσης του Μέτρου για τους Νέους αγρότες ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Μαρτίου.