Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: “Αναπαραγωγή και καλλιέργεια τοπικών ενδημικών φυτών της Κρήτης με καινοτόμο λίπανση ακριβείας” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου στις 17:00.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με τη διατήρηση και την αειφορική αξιοποίηση της μοναδικής εγχώριας βιοποικιλότητας καθώς εισάγει νέα είδη καλλιεργούμενων φυτών σε εμπορική καλλιέργεια ( φυτά με μοναδικά χαρακτηριστικά και υψηλή προστιθέμενη αξία) με καινοτόμους μεθόδους λίπανσης ακριβείας.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.