Νέα ηγεσία στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος-ΣΕΒΕΚ αναδείχτηκε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνδέσμου.

Νέα πρόεδρος εξελέγη η Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και με μεγάλη εμπειρία σε ανώτατες στελεχικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες (ΔΕΛΤΑ Α.Ε., VIVARTIA Α.Ε., CHIPITA A.E.), κυρίως στους τομείς Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η κα Οικονόμου είναι παράλληλα μέλος του ΣΕΒ, της ΕΑΣΕ και άλλων επαγγελματικών φορέων και σωματείων.