Στις 15 Μαρτίου 2021 το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο του άρθρου 12 (b) του ΚΑΝ (ΕΕ) 1185/2017, ανακοίνωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οριστική αποτίμηση της παραγωγής οίνου και γλευκών στη χώρα μας για το 2020.

Η οινοπαραγωγή το φθινόπωρο του 2020, ανήλθε σε 2.283.229 hl, μειωμένη κατά 6,05% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2019 (2.424.610 hl).

Η μεγαλύτερη μεταβολή σύμφωνα με επεξεργασία των στοιχείων από την ΚΕΟΣΟΕ αφορά τη μείωση της παραγωγής των οίνων χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη κατά 10,06% (1.528.750 hl/2020 – 1.699.014 hl/2019).

Οι οίνοι με ΠΟΠ, ΠΓΕ και οι ποικιλιακοί παρουσίασαν αύξηση κατά 14,68% (186.658 hl/2020 – 162.826 hl/2019), 1,95% (387.140 hl/2020 – 379.768 hl/2019) και 2,45% (179.852 hl/2020 – 175.514 hl/2019) αντίστοιχα.

Οι οίνοι με ΠΟΠ αντιστοιχούν, στο 8,17% της συνολικής παραγωγής, οι οίνοι με ΠΓΕ στο 16,96%, οι ποικιλιακοί οίνοι στο 7,88% και οι οίνοι χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη στο 66,96%.

Τέλος οι παραγόμενοι ερυθροί και οι ερυθρωποί οίνοι αντιστοιχούν στο 29,62%, ενώ οι λευκοί οίνοι στο 73,38%.

Ακολουθεί πίνακας με τη διαχρονική παραγωγή οίνου από το 1990: