Σχετικά με το μεγάλο «αγκάθι» των ελληνοποιήσεων, το πρόβλημα εντοπίζεται, όπως τονίζουν στελέχη του ΥΠΑΑΤ, στην «έλλειψη οργανωμένου και αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης της πορείας του κρέατος και του γάλακτος που έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στην Ελλάδα από γειτονικές χώρες και την μετέπειτα “ ελληνοποίηση” τους».
Στο σχεδιασμό αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακών εργαλείων διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη αποδοτικού και αξιόπιστου ηλεκτρονικού συστήματος ιχνηλασιμότητας στην διακίνηση του γάλακτος και του κρέατος.