Τα δόση της Ευρώπης προφέρουν πολλές δυνατότητες για τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων.

Μολονότι η ξυλεία εξακολουθεί να είναι η βασική πηγή εισοδήματος, η δασική βιομάζα και τα υποπροϊόντα ξύλου μπορούν να προσδώσουν επιπλέον εισόδημα στους αγρότες και τους δασοκόμους καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοενέργειας αλλά και ως υποκατάστατο των μη ανακυκλώσιμων υλικών.

Για παράδειγμα, τα ροκανίδια από τα υπολείμματα της υλοτομίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοκαύσιμων και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και για τη θέρμανση των θερμοκηπίων, ενώ οι ίνες ξύλου μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις για την παραγωγή χαρτιού ή πλαστικής σακούλας.