Στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στο σχετικό Συμβούλιο που ξενικά σήμερα, 22 Μαρτίου, θα βρεθεί το ζήτημα τα προστασίας των καλλιεργειών, εστιάζοντας στη λήψη μέτρων κατά των επιβλαβών οργανισμών που απειλούν τη γεωργία, στη χρήση βιολογικών παραγόντων και  στη δημιουργία συνεργειών για την προώθηση της Συμφωνίας «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για πιο υγιή τρόφιμα.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Συμβουλίου, οι ζωντανοί μακροοργανισμοί, όπως τα έντομα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση έναντι των χημικών φυτοφαρμάκων. Η εισαγωγή αυτών των μακροοργανισμών στην ΕΕ μπορεί να οδηγήσει στην εξάπλωσή τους σε όλες τις χώρες. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση τυχόν πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με αυτούς τους παράγοντες.

Φυτοϋγειονομικά μέτρα προστασίας από τα παράσιτα των φυτών

Στο πλαίσιο αυτό οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την ετοιμότητα της ΕΕ για τη φυτοϋγειονομική υγεία και τη λήψη μέτρων για την προστασία από φυτικά παράσιτα που απειλούν τη γεωργία.

Τα διασυνοριακά φυτικά παράσιτα και οι ασθένειες που απειλούν την παραγωγή των καλλιεργειών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση στο εμπόριο είναι δύο παράγοντες που μεγεθύνουν τον κίνδυνο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ εισήγαγε φυτοϋγειονομικούς κανόνες το Δεκέμβριο του 2019 προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν το 2020 ως το Διεθνές Έτος Φυτικής Υγείας ως τρόπος ευαισθητοποίησης.

Αναλυτικά το Συμβούλιο Υπουργών θα απασχολήσει:

Η προστασία της ΕΕ από τα παράσιτα και η δημιουργία συνεργειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Πράσινης Συμφωνίας «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», εστιάζοντας στην ενίσχυση της επαγρύπνησης σχετικά με τους ελέγχους εισαγωγών και την παρακολούθηση της επικράτειας της ΕΕ για έγκαιρη ανίχνευση και εξάλειψη παρασίτων καραντίνας, καθώς και μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων. Επίσης, η λήψη και η εφαρμογή μέτρων, μετά και την κατάρτιση της λίστας παρασίτων της ΕΕ, από κάθε κράτος. Τέλος η αύξηση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για την υγεία των φυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές προγραμματισμένες δραστηριότητες δεν έχουν πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας.

Χρήση βιολογικών παραγόντων ελέγχου κατά των παρασίτων

Αυτοί οι παράγοντες χρησιμοποιούνται από τους αγρότες για τον έλεγχο των παρασίτων των φυτών και αντιπροσωπεύουν μια σημαντική εναλλακτική λύση στα χημικά φυτοφάρμακα.

Δεδομένης της απουσίας ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τους παράγοντες βιολογικού ελέγχου, η Προεδρία στοχεύει να υποβάλει πρόταση για απόφαση από το Συμβούλιο για την εκπόνηση σχετικής μελέτης με προοπτική την ανάπτυξη ειδικής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα.