Πλέγμα άμεσων στοχευμένων παρεμβάσεων για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και του πόσιμου νερού, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

«Η σωστή διαχείριση και προστασία του πολύτιμου αγαθού του νερού που αποτελεί πηγή ζωής, αποτελεί θεμελιώδη αρχή που διέπει τη στρατηγική της κυβέρνησής μας, για τη μετάβαση σε μία βιώσιμη κοινωνία και οικονομία», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, επισημαίνοντας το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις νερού ανά κάτοικο μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ιδιαίτερες ξηροθερμικές συνθήκες που αναπτύσσονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Η εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού και η ορθή αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας, είναι βασικές προτεραιότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ, μεταξύ των έργων που εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά:

– Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των απωλειών.

– Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης με τηλεμετρία.

– Δράσεις εξοικονόμησης νερού στα νοικοκυριά.

– Υλοποίηση υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση.

Επίσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τη διαχείριση και βελτίωση των υδάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, επεσήμανε την υλοποίηση έργων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 715 εκατ. ευρώ, μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020:

– Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Με τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των εσωτερικών επιφανειακών (ποταμών και λιμνών), μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων της χώρας, με στόχο την αξιολόγηση/ταξινόμηση της ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) και ποσοτικής τους κατάστασης και την εκτίμηση των μακροχρόνιων αλλαγών που προκύπτουν από ανθρωπογενείς παράγοντες.

– Πρόγραμμα της συστηματικής παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουόμενων. Το πρόγραμμα επαναλαμβάνεται κάθε έτος, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Τα Σχέδια Διαχείρισης αποτελούν έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού, τα οποία αντιστοιχούν στα Υδατικά Διαμερίσματα και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων εντός μιας λεκάνης απορροής ποταμού, με σκοπό την επίτευξη της «καλής» κατάστασης των υδάτων.

– Έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του πόσιμου νερού και περιορισμού διαρροών σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως δήλωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς: «Στο ΥΠΕΝ δεν εφησυχάζουμε, γι’ αυτό υλοποιούμε τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ολοκληρώνουμε τα master plans για τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού, προχωράμε στην εκπόνηση του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για το πόσιμο νερό και προωθούμε την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση τόσο των αποθεμάτων όσο και της ποιότητας των υδάτων. Θέλουμε τη συμμετοχή όλων στην προσπάθεια να διαφυλάξουμε τον υδάτινο πλούτο της Ελλάδας».

Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι: «Σημαντικές δράσεις για την ορθή διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των υδατικών πόρων προβλέπονται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Κυκλική Οικονομία 2021-2025 που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, δεδομένου ότι η ορθολογική χρήση και αξιοποίηση του νερού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μετάβασης σε μία βιώσιμη οικονομία».