Πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, καθώς και με φυσική παρουσία για όσους δεν είχαν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, η 7η Περιφερειακή συνάντηση εργασίας εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο του έργου «CHERISH», το οποίο αφορά τη δημιουργία ευκαιριών περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη.

Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας ήταν η ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου. Κάποια από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της συνάντησης αφορούν την αναγκαιότητα επιδότησης αλιευτικού επαγγέλματος από την Περιφέρεια, όπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι των αλιέων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.

Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου ανέδειξε τη σημαντικότητα τόσο της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, όσο και της έμφασης στη συνεχιζόμενη υποστήριξη των νεών επαγγελματιών μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων τους.

Πηγή: ΕΡΤ