Προβληματίζει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας η εφαρμογή της τηλεργασίας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, με μόλις το 21% αυτών να αξιολογεί θετικά τον θεσμό και δύο στις τρεις (66%) να δηλώνουν απρόθυμες να υιοθετήσουν το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας μετά τη λήξη της Covid-19. Επιπλέον, πάνω από μία στις δύο επιχειρήσεις (55%), επισημαίνουν ότι διαπίστωσαν συχνά προβλήματα στις τηλεπικοινωνικές συνδέσεις στην περιοχή τους.

Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξε έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμού της τηλεργασίας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, η οποία διεξήχθη σε δείγμα περίπου 170 επιχειρήσεων-μελών του φορέα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου ως τις 8 Μαρτίου.

Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, όλες οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις (100%) εφήρμοσαν τη μέθοδο της τηλεργασίας για τη συνέχιση της λειτουργίας τους κατά την περίοδο του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Ωστόσο, μόνο δύο στις δέκα (21%) αξιολογούν θετικά τον θεσμό, ενώ το 36% έχει αρνητική άποψη για τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας.

Στην πλειονότητά τους, οι συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις θεωρούν ότι δεν εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας (63%), δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων (78%) κι ότι η ποιότητα της παραγόμενης εργασίας παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πριν (80%).

Επιπλέον δηλώνουν ότι, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας περιορίστηκαν οι προστριβές μεταξύ των εργαζομένων (60%), εντούτοις δεν βελτιώθηκε η επικοινωνία μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων (74%).

Από την έρευνα προέκυψε ακόμα ότι πάνω από εννέα στις δέκα (ποσοστό 92%) μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια παρείχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τηλεργασία στους εργαζόμενους τους.

Μόνον στο 8% των επιχειρήσεων καταγράφηκαν αρνήσεις εργαζομένων για ένταξή τους στο καθεστώς τηλεργασίας, ενώ στο 4% των επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν διαμαρτυρίες εργαζομένων για παραβίαση του προσωπικού τους χρόνου.

Απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω εκτεταμένης τηλεργασίας;

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, δήλωσε πως «το υβριδικό εργασιακό περιβάλλον μπορεί να αποτελεί το μέλλον του τρόπου εργασίας για μέρος των διοικητικών στελεχών της βιομηχανίας, αλλά βασική προϋπόθεση είναι δημιουργία των προσφορότερων διοικητικών δομών και διαδικασιών εντός της επιχείρησης, καθώς και των κατάλληλων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, που θα τις υποβοηθούν να ανταποκρίνονται ταχύτατα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης».

Κατά τον ίδιο, στην παρούσα φάση η εφαρμογή της τηλεργασίας φαίνεται ότι προβληματίζει τη βιομηχανία. «Είναι φανερό ότι η απομακρυσμένη εργασία και η αποκοπή της δια ζώσης επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών, δεν γεννά νέες ιδέες και δεν ευνοεί τις ουσιαστικές συνεργασίες και την ομαδική εργασία. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε μεταποιητική επιχείρηση που εφαρμόζει εκτεταμένα προγράμματα τηλεργασίας, κινδυνεύει βραχυπρόθεσμα να απωλέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, αφού μειώνονται σαφώς οι δυνατότητές της για παραγωγή νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών και καινοτομίας» καταλήγει.