Από τις 19/03/2021 έως τις 24/03/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 248.462.310,62 €. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά συνδεδεμένες ενισχύσεις και ειδική βάμβακος.

Δείτε εδώ τις πληρωμές