Τη σοβαρή απειλή που συνιστούν τα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά για τα θαλάσσια ζώα τονίζει, με έκθεσή του, το ευρωκοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις απώλειες εσόδων, από 1 έως 5%, του αλιευτικού τομέα εξαιτίας της θαλάσσιας ρύπανσης.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται:

  • Αύξηση της ανακύκλωσης στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
  • Σταδιακή κατάργηση του διογκωμένου πολυστυρόλιου που χρησιμοποιείται σε προϊόντα αλιείας
  • Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τον καθαρισμό μολυσμένων ποταμών και εκβολών ποταμών

Η ενίσχυση της ανακύκλωσης στον τομέα της αλιείας και η ουσιαστική περικοπή της χρήσης πλαστικών είναι το κλειδί για τον καθαρισμό των θαλασσών μας, λένε οι ευρωβουλευτές.

Στην έκθεση που εγκρίθηκε την προηγούμενη Πέμπτη με 646 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 39 αποχές, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι τα θαλάσσια απορρίμματα , και ιδιαίτερα τα μικροπλαστικά και νανοπλαστικά, «αποτελούν σοβαρή απειλή για ορισμένα είδη θαλάσσιων ζώων», καθώς και για τους αλιείς και καταναλωτές. Τονίζουν ότι ένας μέσος καταναλωτής μεσογειακών οστρακοειδών καταναλώνει περίπου 11.000 θραύσματα πλαστικών κάθε χρόνο. Ο αλιευτικός τομέας εκτιμάται ότι θα χάσει μεταξύ 1 και 5% των εσόδων του λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης.

Τα απόβλητα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν το 27% των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας σε αυτόν τον τομέα καταργώντας σταδιακά τις διευρυμένες συσκευασίες πολυστυρενίου και βελτιώνοντας τα κανάλια συλλογής και ανακύκλωσης θαλάσσιων αποβλήτων. Η έρευνα για βιώσιμα υλικά και νέα σχέδια για εργαλεία αλιείας είναι επίσης βασική, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Απαραίτητη η ανακύκλωση

Μόνο το 1,5% των αλιευτικών εργαλείων ανακυκλώνεται επί του παρόντος στην ΕΕ και ορισμένα εργαλεία που έχουν εγκαταλειφθεί, χαθεί ή απορριφθεί στη θάλασσα «παραμένουν ενεργά για μήνες ή και χρόνια». Αυτά τα λεγόμενα δίχτυα-φάντασμα «επηρεάζουν αδιακρίτως όλα τα θαλάσσια άγρια ζώα, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ψαριών», προειδοποιεί η έκθεση. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τις εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ για τη σήμανση των αλιευτικών εργαλείων .

Το Κοινοβούλιο απαιτεί επίσης ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη σημαντική μείωση της χρήσης πλαστικών και για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των ποταμών, των υδάτινων ποταμών και των ακτών, επισημαίνοντας ότι το 80% των θαλάσσιων αποβλήτων προέρχεται από τη στεριά. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης να πραγματοποιηθεί περισσότερη έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο των θαλάσσιων απορριμμάτων και των μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στους αλιευτικούς πόρους.

Όπως τόνισε η Catherine CHABAUD (Renew, FR), εισηγήτρια: « Για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε υγιή επιχειρηματικά μοντέλα και να ενσωματώσουμε νέους τομείς όπως η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια σε αυτές τις παγκόσμιες προσπάθειες. Δεν υπάρχει βιώσιμη αλιεία χωρίς έναν υγιή ωκεανό. “

Σημειώνεται ότι μόνο το 1% του πλαστικού στον ωκεανό βρίσκεται επιπλέει στην επιφάνεια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει σε βαθιά θάλασσα. Κάθε μέρα, 730 τόνοι απορριμμάτων απορρίπτονται απευθείας στη Μεσόγειο και κάθε χρόνο άλλοι 11.200 τόνοι πλαστικών που απορρίπτονται στο περιβάλλον μπαίνουν στη Μεσόγειο.