Με αυξημένους ρυθμούς συνεχίστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών και ακτινιδίων.

Η προσφορά αυτή τη στιγμή ανταποκρίθηκε στην ζήτηση. Αναμένεται ότι η εβδομάδα που ακολουθεί το Πάσχα των Καθολικών θα ισορροπήσει την  ροή των εξαγωγών σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους +4,8% (63.742 τ. έναντι 60.812 τ.).

Επίσης συνεχίζεται με αυξητικούς ρυθμούς η εξαγωγή φράουλας και από 1/1 έως 26/3/2021 ανήλθαν σε 21.176 τόνους έναντι 15.877  τ. αντίστοιχα πέρισυ.

Αλλά και οι τομάτες το ίδιο  χρονικό διάστημα κατέγραψαν εξαγωγές ύψους 11.170 τ. έναντι 8.570 τ. πέρισυ.

Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, 151.589 t. έναντι 153.421 τ. αντίστοιχα πέρισυ ,με τις ποσότητες προς τρίτες εκτός Ε.Ε.-27 χώρες να αντιπροσωπεύουν το 27,6% με 41.832 τ. έναντι 30,26% την αντίστοιχη περίοδο 2019/20 με 46.429 τ.

Σημειώνεται ότι οι μέχρι σήμερα εξαγωγές Μανταρινιών 133.006 τόνων αποτελούν ήδη ρεκόρ όλων των εποχών για το προϊόν.