Λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να έλθουν στην Ελλάδα ως εργάτες γης, λόγω των μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή εξαιτίας της πανδημίας, δίνεται με τροπολογία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιου Λιβανού.

Ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει αίτηση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του.

Οι όροι που ισχύουν είναι οι εξής:

Ανώτατο ηλικιακό όριο για τους εργάτες τα 60 έτη
Ελάχιστο όριο απασχόλησης 30 ημερών
Προβλεπόμενο κατάλυμα που πληροί τις σχετικές προδιαγραφές υγείας και
ασφάλειας
Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τον εργάτη
Καταβολή εργοσήμου
Δυνατότητα αλλαγής εργοδότη μέσα σε 5 μέρες από τη λήξη απασχόλησης στον προηγούμενο και ευθύνη του νέου εργοδότη για τον εργάτη