Στην αποκατάσταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ενδοχώρας, προχωρά ο Δήμος Πλατανιά καθώς σήμερα και μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών και διαδικασιών από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, υπογράφηκε από τον δήμαρχο Γιάννη Μαλανδράκη και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προϋπολογισμού 1,1 εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, «η βελτίωση της πρόσβασης θα παρέχει ασφάλεια στα διερχόμενα αγροτικά οχήματα και στα γεωργικά μηχανήματα και θα συμβάλει ώστε να γίνει ταχύτερη η μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Τα έργα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Τα έργα οδοποιίας περιλαμβάνουν βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων) και οδοστρωσία με ασφαλτοτάπητα και σκυρόδεμα. Τα σημεία των παρεμβάσεων αφορούν την αγροτική οδό Νοχιά-Μαραθοκεφάλα, την αγροτική οδό Ντερέ-Σκονίζο και την αγροτική οδό του Τραχηνού.