Οι ιδιαιτερότητες του καστοριανού μελιού και η αναζήτηση και τεκμηρίωση της ύπαρξης αιτιώδους δεσμού μεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού Καστοριάς και της γεωγραφικής προέλευσής του, είναι το αντικείμενο επιστημονικής μελέτης που θα πραγματοποιήσει η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η σύμβαση θα είναι διετής και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 21.280 ευρώ.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εγκατάσταση πειραματικού σταθμού στο
Γράμμο από όπου θα προέρχονται τα δείγματα του μελιού, τη δημιουργία αναλύσεων των
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του μελιού, μοριακές αναλύσεις γύρης για τον
προσδιορισμό των διατροφικών προτιμήσεων και τέλος συγκεντρωτική ανάλυση των
αποτελεσμάτων και αξιολόγηση της δυνατότητας διεκδίκησης της πιστοποίησης προϊόντος
‘Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, ΠΓΕ’ για το μέλι Καστοριάς.

“Η μελέτη των αποτελεσμάτων θα αναδείξει τυχόν σημεία διαφοροποίησης και μοναδικότητας του προϊόντος σε σχέση με τα υπόλοιπα ομοειδή. Η γνώση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί μια ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάδειξη τοπικών χαρακτηριστικών, για τη διασφάλιση ποιότητας και την προστασία του καταναλωτή”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Πηγή: ert.gr