Η ασφάλεια των καταναλωτών βρίσκεται στο επίκεντρο όσων πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά απονομής του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ, με το οποίο τιμά τις επιχειρήσεις που προστατεύουν τους καταναλωτές τους και διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα.

Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αφοσιωμένες στην αριστεία στον εν λόγω τομέα και έχουν αποδεδειγμένα καταβάλλει σχετικές προσπάθειες, να προβληθούν.

Οι φετινοί νικητές θα λάβουν το Βραβείο από τον Didier Reynders, Ευρωπαίο Επίτροπο Δικαιοσύνης, σε μια τελετή υψηλού επιπέδου, στις 23 Σεπτεμβρίου. Αν οι εταιρείες κερδίσουν το Βραβείο, θα αποκτήσουν ευρεία αναγνώριση, θα ενισχυθεί η φήμη τους και θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ηγετική θέση στον κλάδο σε θέματα ασφάλειας προϊόντων.

Τιμάται η ευρωπαϊκή αριστεία

Το Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ προσφέρει αναγνώριση και προβάλλει εταιρείες σε όλην την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μεγάλες και μικρές, οι οποίες θέτουν την ασφάλεια των καταναλωτών στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους. Επιδιώκει, επίσης, να αφυπνίσει τους καταναλωτές για θέματα ασφάλειας προϊόντων και να ενθαρρύνει τις πιο συνειδητές επιλογές αγοράς.

Ο Didier Reynders δήλωσε: «Αυτό το Βραβείο αποτελεί ευκαιρία αναβάθμισης του προφίλ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι οποίες πρωτοπορούν όσον αφορά την καινοτομία και την αριστεία σε θέματα ασφάλειας των προϊόντων. Μολονότι οι καταναλωτές είναι ολοένα και πιο συνειδητοποιημένοι σε θέματα ασφάλειας, μπορεί ενίοτε να τους είναι δύσκολο να καταλάβουν ποιον μπορούν να εμπιστευτούν. Το Βραβείο δίνει, επομένως, μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουμε άλλες να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.»

Ευάλωτοι καταναλωτές, καινοτομία στο προσκήνιο

Φέτος, το Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ εστιάζει σε δύο κατηγορίες: την προστασία της ασφάλειας των ευάλωτων καταναλωτών και τον συνδυασμό της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες. Θα διακριθούν 12 νικητές συνολικά, με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο, τα οποία θα απονεμηθούν σε τρεις ΜΜΕ και σε τρεις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για κάθε μία από τις δύο θεματικές κατηγορίες.

• Προστασία της ασφάλειας ευάλωτων ομάδων καταναλωτών: Οι εταιρείες που επικέντρωσαν τις προσπάθειες τους στην προστασία ευάλωτων ομάδων καταναλωτών (για παράδειγμα στους ηλικιωμένους, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία) μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτό το Βραβείο. Αναζητούνται προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από κάποια ευάλωτη ομάδα ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από όλους και, επιπρόσθετα, λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένους κινδύνους, περιορισμούς και ενδεχόμενες συμπεριφορές ευάλωτων ομάδων καταναλωτών, καθώς και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης.

• Συνδυασμός της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες: Οι εταιρείες που υιοθέτησαν νέες τεχνολογίες με σκοπό να ενισχύσουν την ασφάλεια των καταναλωτών μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για αυτό το Βραβείο. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορεί να περιλαμβάνουν καταναλωτικά προϊόντα που συνδέονται στο διαδίκτυο και βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ή διαδικασίες και μηχανισμούς που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στον καταναλωτή.

Οι εταιρείες, για να υποβάλουν υποψηφιότητα, πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις 30 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (που αποτελείται από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία). Η κάθε πρωτοβουλία για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον σε μία χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και να ξεκίνησε τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την καταληκτική προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες, την επιλεξιμότητα και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας μπορείτε να βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/product-safety-award. Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2021.