Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, υλοποιεί ως εταίρος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED 2014-2020, το έργο με τίτλο: “MD.net Mediterranean Diet – When Brand MeetPeople” «Διατροφή στη Μεσόγειο- Όταν το Brand Name συναντά τους Πολίτες». 

Γενικός στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής στις χώρες της Μεσογείου, ως τμήμα αναπόσπαστο της μεσογειακής ταυτότητας – η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο της UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Το έργο, θα χρησιμοποιήσει παραδοσιακά και δημιουργικά μέσα προκειμένου να παράξει γνώση και στρατηγικές, τρόπους ευφυούς μάρκετινγκ για την ενίσχυση της κοινής ταυτότητας αλλά και των τοπικών (π.χ. κρητικών) ιδιαιτεροτήτων, να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στην οικονομία, τις συνεργατικές εκπαιδεύσεις που αφορούν στην καινοτομία και να κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα σε σχέση με την εφαρμογή των θεματικών προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στην κατεύθυνση της υλοποίησης του έργου, και ειδικότερα του Παραδοτέου 4.1.3 (Εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29/3/2021 διαδικτυακή συνάντηση με τις επιχειρήσεις που είχανε επιλεγεί (κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την Περιφέρεια Κρήτης), με σκοπό τη συμβουλευτική υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου.

Τη συνάντηση χαιρέτησε ο Αντιπεριφέρειαρχης Ευρωπαϊκών – Διεθνών θεμάτων κύριος Αλεξάκης Γιώργος, ο οποίος συμμετείχε σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης, ανταλλάζοντας απόψεις με τους εκπροσώπους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Η συντονίστρια του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης κυρία Παπαδοπούλου Ρούλα, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις του έργου, τα σημεία -ορόσημα και τις μελλοντικές του δράσεις. Από την πλευρά της, υπογράμμισε επίσης, τη σημασία της συμμετοχής και της δικτύωσης των επιχειρήσεων και τα οφέλη που προκύπτουν μέσω αυτής της διαδικασίας.

Κατόπιν, παρουσιάστηκαν από την ΕΤΑΜ ΑΕ  – εξωτερικό συνεργάτη/ τεχνικό σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του έργου- τα σημαντικότερα ευρήματα που αφορούν στις επιχειρήσεις και προήλθαν μέσω τις εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) για καθεμία από αυτές και ακολούθησε σχετική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της προέκυψαν σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα για την εξέλιξή των.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε επίσης από την ΕΤΑΜ ΑΕ, η επόμενη προγραμματισμένη δράση του έργου στην οποία θα συμμετέχουν οι επιχειρήσεις, και αφορά σε Εικονική – Διαδικτυακή έκθεση με τίτλο “Med Diet Networking Festival”  που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως και τις 28 Μάη με σκοπό την προβολή και προώθησή τους, τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες και φορείς που προέρχονται από τις χώρες του εταιρικού σχήματος του έργου. Η έκθεση, διοργανώνεται και συντονίζεται από το Εμπορικό, Βιομηχανικό και Ναυτικό Επιμελητήριο της Σεβίλλης, που αποτελεί εταίρο του έργου.