Διετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Καπνοβιομηχανία με μεσοσταθμική αύξηση μισθών 1%, υπέγραψαν χθες ο ΣΕΒ και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος.

Η σύμβαση, με διάρκεια ισχύος το 2021 και το 2022, καλύπτει τους εργαζόμενους στις καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.  Προβλέπει, όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΒ, μεσοσταθμική αύξηση 1%, από 1η Ιανουαρίου 2021 και καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, σε όλες τις κατηγορίες, ένταξη νέων ειδικοτήτων σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου και σύσταση Ομάδας Εργασίας για θέματα εκσυγχρονισμού των ειδικοτήτων των εργαζομένων στις καπνοβιομηχανίες.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Βιδάλης, υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος «ανταποκρινόμενος στο θεσμικό του ρόλο, υπέγραψε τη συλλογική σύμβαση της καπνοβιομηχανίας η οποία καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων μελών του. Στόχος μας παραμένει η παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων κάθε κλάδου, η διατήρηση και ενίσχυση παραγωγικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας καθώς και η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και ευημερίας των εργαζομένων». 

Στον κλάδο απασχολούνται πάνω από 2.500 εργαζόμενοι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου παρουσίασε αύξηση 11,5% σε σχέση με το 2019.