Πληρωμές ύψους 17.240.311,55 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 26/03/2021 έως τις 01/04/2021.

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών των 17,2 εκατ., τα 8,9 αφορούν το μέτρο της νιτρορύπανσης (4.068 δικαιούχοι). Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν δράσεις και προγράμματα του ΠΑΑ, όπως τα γεωργοπεριβαλλοντικά (Αμπελώνας Θήρας, Ελαιώνας Άμφισσας, Κομφούζιο), επενδυτικά μέτρα, γενετικοί πόροι, μεταφορικά Αιγαίου κ.ά.

Οι πληρωμές αφορούν 7.671 δικαιούχους.