Η δέσμευση του ΕΛΓΑ για επίσπευση των διαδικασιών εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον πρόσφατο παγετό και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο νομό της Λάρισας, έγινε σαφής κατά τη συνάντηση της βουλευτή της ΝΔ Στέλλα Μπίζιου με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Κατά τη συνάντηση η βουλευτής της ΝΔ έθεσε τα προβλήματα που δημιούργησε ο παγετός στις καλλιέργειες του νομού Λάρισας, τα ζητήματα των εκτιμήσεων και καταβολής των αποζημιώσεων, αλλά και τους προβληματισμούς των παραγωγών σχετικά με την αντιπαγετική προστασία των καλλιεργειών.

Συγκεκριμένα έθεσε το ζήτημα της επίσπευσης των διαδικασιών στην εκτιμητική διαδικασία για την αποτύπωση της έκτασης των ζημιών μετά τον πρόσφατο παγετό και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ ζήτησε και την πρόσληψη ικανοποιητικού αριθμού εκτάκτων γεωπόνων ώστε να είναι σε θέση το Υποκατάστημα του Οργανισμού στη Λάρισα να διεκπεραιώσει με ταχύτητα το εκτιμητικό έργο. Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. ενημέρωσε ότι εγκρίθηκαν και θα προσληφθούν εντός των ημερών 30 έκτακτοι γεωπόνοι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεση του Υποκαταστήματος Λάρισας.

Η βουλευτής ζήτησε επίσης πέραν του εκτιμητικού έργου, να προωθηθούν επειγόντως οι διαδικασίες με τις οποίες θα καταβληθούν και οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους. Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. δεσμεύτηκε ότι αφού κατατεθούν τα σχετικά πορίσματα στις υπηρεσίες Οργανισμού, ακολούθως θα εξαντληθούν όλες οι οικονομικές δυνατότητες για την άμεση εξόφληση των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Τη συνάντηση απασχόλησε επίσης η ανάγκη της υλοποίησης επενδύσεων σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, ώστε με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας όπως οι ανεμομείκτες και οι μετεωρολογικοί σταθμοί καταγραφής των μετεωρολογικών δεδομένων να επιτυγχάνεται η ενεργητική προστασία των καλλιεργειών.