Το έργο ψηφιακής εποπτείας και διαχείρισης όλων των ψυχόμενων χώρων της εφοδιαστικής αλυσίδας του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ», σε 19 σημεία συνολικά σε όλη την Ελλάδα ολοκλήρωσε η Algosystems.

Στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση σταθερών θερμοκρασιών σε ψυχόμενους χώρους και η άμεση ενημέρωση για αποκλίσεις, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων «ΠΙΝΔΟΣ», σύμφωνα με τους κανονισμούς HACCP και τον ΕΦΕΤ.

Το έργο, το οποίο υλοποιήθηκε πάνω από δίκτυο DMVPN, περιλαμβάνει κατ’ αρχήν τη μελέτη, την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό και την υποστήριξη συλλογής θερμοστοιχείων με χρήση PLCs της Schneider Electric ανά σημείο παρακολούθησης και καταγραφής θερμοκρασιών. Στη συνέχεια, η συλλογή όλων των δεδομένων διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών και η κεντρική διαχείριση, απεικόνιση, έλεγχος και ενημέρωση σφαλμάτων εξασφαλίστηκε μέσω συστήματος SCADA της εταιρίας ICONICS. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή είναι πλήρως επεκτάσιμη, με δυνατότητες διασύνδεσης με πλατφόρμες IoT.